Artikelindex

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 • contributie van de leden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten;
 • entreegelden;
 • inschrijfgelden (voor toernooien, etc.);
 • introductiegelden;
 • renten;
 • bar- en kantine-inkomsten;
 • inkomsten uit advertenties;
 • verkrijgingen ingevolge erfstellingen;
 • legaten;
 • schenkingen;
 • subsidies en overige toevallige baten.