De Barcommissie (BC) bestaat uit:

  • Henk Dekker (voorzitter)
  • Jan Verblaauw
  • David Langerak
  • Age Willemse, controle facturen
  • Chris Happel, bardienstcoördinator

De BC is belast met het beheer en exploitatie van de bar, de planning, coördinatie en organisatie van bardiensten.

De BC ziet toe op de uitvoering van de bepalingen inzake sociale hygiëne zoals vastgelegd in het bestuursreglement “Alcoholverstrekking” en de Hygiëne Code voor Sportkantines (HACCP).

De BC beheert de haar toebedeelde goederen en installaties.

Daarnaast is de BC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De BC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid BC.

BC overleg

Altijd wat te bespreken.