De Accommodatiecommisie (AC) bestaat uit:

  • Hans Polet
  • Henny van Driel
  • Joop Huijsmans (o.a. temp. metingen)
  • Ger Veerman (groundsman)
  • Thea Wennekes (onderhoud terrasplanten)
  • Arie Brand (assistentie AC)
  • Michel Weurman (assistentie AC)
  • Mignonne Dekker (onderhoud groen)
  • Mark Sanne (onderhoud groen)

De AC is belast met de planning, coördinatie en uitvoering van het onderhoud aan het tennispark, de banen, de installaties, de gebouwen en onderhoudsmaterialen.

De AC ondersteunt en stuurt de groundsman aan bij het onderhoud van de tennisbanen en bij het voorjaars- en najaarsonderhoud.

De AC ondersteunt desgevraagd de evenementen welke door de overige commissies worden georganiseerd.

Daarnaast is de AC belast met de voorlichting en promotie aangaande haar eigen activiteiten.

De AC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur; in het bijzonder aan het bestuurslid AC.

 

groundsman

groundsman