Algemene gegevens:

 • Adres tennispark:
     Groen van Prinsterersingel 50,
     2805 TE Gouda.
 • Postadres:
     Postbus 2113,
     2800 BG Gouda.
 • Telefoon clubgebouw: 0182-531346
 • Bankrekening: NL58INGB0005241729
 • Website: https://www.gltcadastra.nl/

Wilt u zekerheid omtrent het aankomen van de post, moet u uw post adresseren aan het postbusadres!