Artikelindex

Niet invullen van bardiensten

 

Gevolgen van het niet invullen van bardiensten:

  • De leden, die zelf geen of onvoldoende bardiensten of taken invullen, krijgen naar inzicht van de bardienstcoördinator twee of drie bardiensten toegewezen op bijv. nog openstaande of door onvoorziene omstandigheden opengevallen plekken in het rooster. Taken worden niet als verplicht toegewezen. Wel kan er gevraagd worden of men een taak zou willen vervullen. Later in het seizoen kan toewijzing van opengevallen of nieuwe bardiensten op zeer korte termijn plaatsvinden. Deze korte termijn vormt geen excuus om de bardienst niet te vervullen.
  • Het lid, dat een bardienst krijgt toegewezen door de bardienstcoördinator, wordt zonder overleg vooraf hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Deze toewijzing vormt voor het betrokken lid een verplichting.
    (NB.: Berichtgeving vindt plaats naar het e-mail-adres, dat u aan de secretaris hebt opgegeven en daarmee bij de vereniging bekend is.)
  • Kortom, niet invullen van bardiensten binnen de gestelde termijn heeft tot gevolg, dat u op de data en de perioden geen invloed hebt en met uw wensen geen rekening wordt gehouden.