Artikelindex


Invullen van bardiensten

 

Wanneer invullen.
Het bestuur maakt de datum en tijd van openstellen van het bardienstprogramma voor invullen jaarlijks bekend.
De leden moeten uiterlijk één week voor de pasjesuitreiking zelf hun bardiensten met datum en periode invoeren in het bardienstprogramma, dat kan worden bereikt via deze website. Ook deze datum wordt jaarlijks door het bestuur bekend gesteld.
Het programma biedt vele mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen. Vindt u het bij voorbeeld leuk om tijdens evenementen, zoals competitie, Open Toernooi of clubkampioenschappen, uw bardienst te verrichten, dan kunt u ook daar voor kiezen. Daarentegen kiezen voor bardiensten in de avonduren of aan het einde van het seizoen vergroot de kans, dat u alleen op het park aanwezig bent.

Hoeveel bardiensten.

  • In het bardienstprogramma moet door alle leden minimaal twee bardienstperioden worden vastgelegd. Indien meer dan twee bardiensten benodigd zijn voor completering van de weekschema's, informeert het bestuur de leden over de extra bardienst.
  • In plaats van een bardienst ook gekozen worden uit de vermelde taken.
  • Vrijwilligers van bestuur en commissies, alsmede de leden, die werkzaamheden voor commissies verrichten, hoeven geen bardiensten te draaien.
  • Leden, die in het verenigingsjaar 18 jaar worden, kunnen ook geen bardiensten opgeven, maar zullen door de coördinator bardiensten benaderd worden voor indeling.
  • Voor dames in verwachting geldt een uitzondering. Zie voor nadere regeling: Dames in verwachting.


Waar moet u rekening mee houden.

  • Bij het invullen van bardiensten/taken is van toepassing: wie het eerste invult, heeft de meeste keuze bij het vastleggen van zijn of haar bardienst/taak.
  • Leden, die stoppen met commissiewerkzaamheden, moeten dit tijdig kenbaar maken bij de secretaris, zodat het barprogramma kan worden bijgesteld en zij vervolgens ook op bardiensten/taken kunnen intekenen.
  • Heb bij het inboeken uw gegevens van verhindering bij de hand. Dat is vooral handig, als u tijdens het inboeken er achter komt dat andere leden u voor zijn geweest en de door u gewenste bardienst reeds hebben afgeschreven.