Artikelindex

bar


Inleiding

 

Als lid van onze vereniging heeft u de verplichting jaarlijks tijdens het zomerseizoen een aantal bardiensten te vervullen (2 of 3 bardiensten). Met ingang van 2015 kunt u, als u dat prettiger vindt, in plaats van een verplichte bardienst tevens kiezen voor een goed omschreven vrijwilligerstaak en daarmee voldoet u ook aan uw 2 of 3 verplichtingen.


Hierbij het volgende aangevuld:

 • Het zomerseizoen loopt globaal van laatste zaterdag in maart tot en met medio oktober.
 • Het begin en het einde van het zomerseizoen wordt jaarlijks aan de hand van de weekenden door het bestuur vastgesteld.
 • Voor de bardiensten wordt het zomerseizoen aangevuld met de dagen en tijden, waarop door tennisteams wordt deelgenomen aan de herfstcompetitie en met de dagen van het Open Jeugd Toernooi in de herfstvakantie.


Ten behoeve van het vervullen van bardiensten:

 • maakt de vereniging gebruik van een bardienstprogramma, waarin de leden zelf hun bardiensten en taken kunnen vastleggen.
 • vindt u achter de bar het barboek met de nodige informatie voor het vervullen van uw bardienst/taken;
 • verzorgt de B&EC voor nieuwe leden praktijkinstructie m.b.t. het vervullen van uw bardienst;
 • is door de ALV het Reglement alcoholverstrekking vastgesteld m.b.t. het verstrekken van alcoholische dranken aan de leden.


Coördinator bardiensten.
Het e-mailadres van de coördinator bardiensten luidt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Invullen van bardiensten

 

Wanneer invullen.
Het bestuur maakt de datum en tijd van openstellen van het bardienstprogramma voor invullen jaarlijks bekend.
De leden moeten uiterlijk één week voor de pasjesuitreiking zelf hun bardiensten met datum en periode invoeren in het bardienstprogramma, dat kan worden bereikt via deze website. Ook deze datum wordt jaarlijks door het bestuur bekend gesteld.
Het programma biedt vele mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen. Vindt u het bij voorbeeld leuk om tijdens evenementen, zoals competitie, Open Toernooi of clubkampioenschappen, uw bardienst te verrichten, dan kunt u ook daar voor kiezen. Daarentegen kiezen voor bardiensten in de avonduren of aan het einde van het seizoen vergroot de kans, dat u alleen op het park aanwezig bent.

Hoeveel bardiensten.

 • In het bardienstprogramma moet door alle leden minimaal twee bardienstperioden worden vastgelegd. Indien meer dan twee bardiensten benodigd zijn voor completering van de weekschema's, informeert het bestuur de leden over de extra bardienst.
 • In plaats van een bardienst ook gekozen worden uit de vermelde taken.
 • Vrijwilligers van bestuur en commissies, alsmede de leden, die werkzaamheden voor commissies verrichten, hoeven geen bardiensten te draaien.
 • Leden, die in het verenigingsjaar 18 jaar worden, kunnen ook geen bardiensten opgeven, maar zullen door de coördinator bardiensten benaderd worden voor indeling.
 • Voor dames in verwachting geldt een uitzondering. Zie voor nadere regeling: Dames in verwachting.


Waar moet u rekening mee houden.

 • Bij het invullen van bardiensten/taken is van toepassing: wie het eerste invult, heeft de meeste keuze bij het vastleggen van zijn of haar bardienst/taak.
 • Leden, die stoppen met commissiewerkzaamheden, moeten dit tijdig kenbaar maken bij de secretaris, zodat het barprogramma kan worden bijgesteld en zij vervolgens ook op bardiensten/taken kunnen intekenen.
 • Heb bij het inboeken uw gegevens van verhindering bij de hand. Dat is vooral handig, als u tijdens het inboeken er achter komt dat andere leden u voor zijn geweest en de door u gewenste bardienst reeds hebben afgeschreven.


 Aanvullende regels m.b.t. bardiensten.

 

 Om de bardiensten zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn een aantal plannen gecombineerd tot een drietal acties:

 1. Leden die zelf denken dat zij behoorlijk behendig hun bardiensttaken vervullen worden verzocht zich aan te melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  Zij krijgen op een later moment de gelegenheid om zich, eerder dan de overige leden, alvast in te schrijven op de bardienstenlijst. En wel in het schema tijdens de competitieweekenden en bij toernooien.
 2. Spelers die deel uitmaken van een competitieteam worden verzocht om minstens 1 bardienst in te vullen op een ander competitiemoment. Bijvoorbeeld als je speelt in de vrijdagavondcompetitie, dan moet je minstens 1 bardienst invullen op de zaterdag- of zondagcompetitie.
 3. Een aantal leden die door Adrie Vink werden benaderd tot voorinschrijving van hun bardienst zullen ook dit jaar weer door hem worden benaderd.
 4. De bardiensten van 12.30 tot 16.00 uur zijn op de maandag-, de dinsdag- , de donderdag-, en de vrijdagmiddagen vervallen. De woensdagmiddagdiensten gaan in verband met de tennislessen wel gewoon door.

 


Niet invullen van bardiensten

 

Gevolgen van het niet invullen van bardiensten:

 • De leden, die zelf geen of onvoldoende bardiensten of taken invullen, krijgen naar inzicht van de bardienstcoördinator twee of drie bardiensten toegewezen op bijv. nog openstaande of door onvoorziene omstandigheden opengevallen plekken in het rooster. Taken worden niet als verplicht toegewezen. Wel kan er gevraagd worden of men een taak zou willen vervullen. Later in het seizoen kan toewijzing van opengevallen of nieuwe bardiensten op zeer korte termijn plaatsvinden. Deze korte termijn vormt geen excuus om de bardienst niet te vervullen.
 • Het lid, dat een bardienst krijgt toegewezen door de bardienstcoördinator, wordt zonder overleg vooraf hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Deze toewijzing vormt voor het betrokken lid een verplichting.
  (NB.: Berichtgeving vindt plaats naar het e-mail-adres, dat u aan de secretaris hebt opgegeven en daarmee bij de vereniging bekend is.)
 • Kortom, niet invullen van bardiensten binnen de gestelde termijn heeft tot gevolg, dat u op de data en de perioden geen invloed hebt en met uw wensen geen rekening wordt gehouden.

 


Overname van bardiensten

 

Overname.
De leden, die hun bardienst al of niet tegen betaling overdragen of ruilen, zijn verantwoordelijk voor:

 • het invullen van hun bardiensten in het bardienstprogramma.
 • het vermelden van de naam van de overnemer in de Aftekenlijst Bar z.s.m. nadat de afspraak is gemaakt.
 • het informeren van de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. omtrent de ruil, indien het een bardienst betreft tijdens een activiteit van de vereniging.

Let wel:

 • U blijft er altijd zelf verantwoordelijk voor, dat uw bardiensten/taken worden vervuld.
 • Indien noodzakelijk dient u zelf voor een vervanger te zorgen.
 • Een overzicht van vervangers (tegen vergoeding) kunt u op de website en het publicatiebord vinden.

 


Niet vervullen van bardiensten

 

Barboete.

 • Op het niet vervullen van een bardienst staat een boete van € 35,-. De boete is niet bedoeld als betaling voor een niet vervulde dienst en daarom wordt u door de bardienstcoördinator, zodra mogelijk, een nieuwe bardienst toegewezen.
 • Deze toewijzing geschiedt schriftelijk/e-mail en kan niet worden geweigerd, net als de andere toewijzingen van bardiensten.
 • Communicatie over een opgelegde boete geschiedt met het bestuur.