Afhangbord

Inleiding.

Het bestuur is met de KNLTB in zee gegaan voor de verwerving van het elektronisch afhangsysteem voor de banen.

Voor het gebruik van het afhangbord geldt het volgende:

  • Het afhangsysteem werkt met een touchscreen, waarmee het programma kan worden bediend en de leden een baan kunnen reserveren. Om u bekend te stellen aan het programma gebruikt u uw KNLTB-pasje, dat u door een kaartlezer (rechter zijde / strip naar voren) moet halen. De computer van dit afhangbord controleert de geldigheid van uw KNLTB-pas.
  • Alle informatie omtrent baanrooster, vaste reserveringen, tennislessen, toernooien, competitie, werkzaamheden op de baan van de groundsman, enz. kan in het programma worden verwerkt. De invulling van deze reserveringen is over de verschillende commissie's, het bestuur en de tennistrainers verdeeld.

 

Uitgangspunten bij de vaste reserveringen.

Uitgangspunt bij de instellingen van het programma is dat de gemaakte afspraken en regelingen met betrekking tot het gebruik van de banen, veelal goedgekeurd door de ALV, altijd prevaleren boven de (soms ruimere) mogelijkheden van het afhangbord.

De volgende regels worden toegepast:

  • Basis voor het afhangen is het baanrooster. Hiermee ligt het onderscheid tussen de verschillende categoriën spelers (senior met volledig speelrecht, senior met beperkt speelrecht en juniorleden) v.w.b. het afhangen van banen vast.
  • Tijdens het open toernooi en tijdens racketochtend, -middag of -avond, is het gehele park hiervoor in principe beschikbaar, met uitzondering van de lesbanen.
  • Tijdens clubkampioenschappen, competitie en overige toernooien is 1 baan ter beschikking voor recreatief tennis.
  • De tennislessen zijn gebaseerd op afspraken van de tennisschool met het bestuur.

E.e.a. is nader uitgewerkt op de webpagina's baanrooster, vaste reserveringen en tennislessen (zie training).


Wees u vooral voorzichtig met het ''touchscreen''.

Het scherm niet met scherpe voorwerpen of nagels aanraken, maar voorzichtig aanraken met het zachte deel van uw vinger. (Gaat het scherm langer mee!)

Bij voorbaat dank.