loading...

Afhangen tennisbaan

Info Afhangbord
Info afhangbord

Afhangbord

Inleiding.

Het bestuur is met de KNLTB in zee gegaan voor de verwerving van het elektronisch afhangsysteem voor tennisbanen, dat is opgehangen in de hal van het clubgebouw.
Dit systeem heeft een koppeling met de KNLTB ClubApp voor afhangen van een tennisbaan voor mobiele telefoons en tablets..

 

Het afhangbord in de hal.

Voor het gebruik van het afhangbord geldt het volgende:

 • Het afhangsysteem werkt met een touchscreen, waarmee het programma kan worden bediend en de leden een baan kunnen reserveren. Om u bekend te stellen aan het programma gebruikt u uw KNLTB-pasje, dat u door een kaartlezer (rechter zijde / strip naar voren) moet halen. De computer van dit afhangbord controleert de geldigheid van uw KNLTB-pas.

 • Het systeem is redelijk "self explaining". Klik voor demo.
     
 • Alle informatie omtrent baanrooster, vaste reserveringen, tennislessen, toernooien, competitie, werkzaamheden op de baan van de groundsman, enz. kan in het programma worden verwerkt. De invulling van deze reserveringen is over de verschillende commissie's, het bestuur en de tennistrainers verdeeld.

 

Uitgangspunten bij de vaste reserveringen.

Uitgangspunt bij de instellingen van het programma is dat de gemaakte afspraken en regelingen met betrekking tot het gebruik van de banen, veelal goedgekeurd door de ALV, altijd prevaleren boven de (soms ruimere) mogelijkheden van het afhangbord.

De volgende regels worden toegepast:

 • Basis voor het afhangen is het baanrooster. Hiermee ligt het onderscheid tussen de verschillende categoriën spelers (senior met volledig speelrecht, senior met beperkt speelrecht en juniorleden) v.w.b. het afhangen van banen vast.
 • Tijdens het open toernooi en tijdens racketochtend, -middag of -avond, is het gehele park hiervoor in principe beschikbaar, met uitzondering van de lesbanen.
 • Tijdens clubkampioenschappen, competitie en overige toernooien is 1 baan ter beschikking voor recreatief tennis.
 • De tennislessen zijn gebaseerd op afspraken van de tennisschool met het bestuur.

E.e.a. is nader uitgewerkt op de webpagina's baanrooster, vaste reserveringen en tennislessen (zie training).

 

Voor een goed gebruik van de banen zijn de volgende regelingen m.b.t. afhangen vastgesteld:

 • Je moet bij het afhangen voorkomen, dat je spelers van de baan gaat halen, terwijl één van de andere tennisbanen leeg is.
 • Je mag evenwel na het verstrijken van de afgehangen periode doorspelen tot je van de baan wordt gehaald. Dit heeft tot gevolg dat de tennisbanen buiten niet vrij of leeg behoeven te zijn als de afgehangen spelperiode is verstreken.
 • Verwar de vrije, lege tennisbanen buiten op het park niet met de vrije banen op het elektronisch afhangbord. Want vrije banen op het elektronisch afhangbord betekent, dat:
  • de betreffende baan niet is afgehangen of
  • dat de spelperiode van de spelers op die banen is afgelopen.
 • Je kunt geen baan reserveren indien:
  • Je niet meer speelgerechtigd bent, bijv. leden met beperkt speelrecht na 17:00 uur. Je krijgt de mededeling, dat er voor jou geen baan is gevonden
  • Niet tenminste twee pasjes door de kaartlezer worden doorgehaald, indien het programma van het afhangbord daar om vraagt. (Na afhangen gaat wel gelijk de speeltijd in.)
 • Als je geen volledige periode van 45 minuten meer kunt afhangen door bijv. racketavond, kun je alleen via ''alle vrije banen'' een periode kleiner dan 45 minuten reserveren. Let hierbij op de kleur van de baan: bruine kleur - korter dan 45 minuten ; blauwe kleur volledige speelduur van 45 minuten.
 • Als je geen gebruik meer van de baan wenst te maken, word je gevraagd de baan te annuleren. Dit kan tot 10 minuten na de aanvangstijd van de periode.

 

Demo Afhangbord
Demo afhangbord

Referte: https://vimeo.com/237071617 - filmpje KNLTB/LISA over gebruik afhangbord.

Hoe een baan afhangen op het afhangbord.

Het programma is interactief en heeft daardoor weinig uitleg nodig.

afhangbord3

 

 • Druk: "Start" op het startscherm (met reclame).
   

afhangbord4  

 • Druk: "Nieuwe baan afhangen"
   

afhangbord5  

 • "Haal de KNLTB ledenpas door de lezer" - gebruik hiervoor je eigen pas.
 • Maak keuze: "Introducé" of "Speler".
 • Bij keuze "Speler":
 • "Haal de KNLTB ledenpas door de lezer" - gebruik hiervoor de pas van je medespeler.
 • Druk: "Oké, kies nu een baan".

 afhangbord6

 •  Kies een baan en "Bevestig keuze".
   

afhangbord7

 • Nu heb je 5 seconden tijd voor het eventueel indrukken van "Wijziging reservering". Daarna is de reservering afgerond en gaat het scherm terug naar het startscherm.

Wees vooral voorzichtig met het ''touchscreen''.

Het scherm niet met scherpe voorwerpen of nagels aanraken, maar voorzichtig aanraken met het zachte deel van uw vinger. (Gaat het scherm langer mee!)

Bij voorbaat dank.

Tennisbaan afhangen met KNLTB ClubApp
Tennisbaan afhangen met KNLTB ClubApp

logo knltb

Afhangen van een tennisbaan via internet kan uitsluitend met behulp van de KNLTB ClubApp.

Het afhangen kan tot 5 dagen tevoren gedaan worden..
Het reserveren via de ClubApp is als volgt:

 • Klik op het tennisballetje met spelen,
 • Klik 'Baan reserveren'.
 • (of 'Home' met knop 'Baan reserveren'.)
 • Activeer het kalendertekentje rechts boven en scroll naar de gewenste dag.
 • Kies een blok van drie kwartier op baan 6, die (nog) beschikbaar is (kleur groen). Daarmee ligt de tijd van de reservering ook vast.
 • Kies 'Speler toevoegen' of 'Introducé toevoegen'
 • Kies je maatjes die meespelen.
 • Activeer knop 'Reserveren'.
afhangen 1    afhangen 2 
Voorbeelden KNLTB ClubApp - afhangen tennisbaan

 

Het programma van de KNLTB ClubApp neemt hierna, helaas soms met wat vertraging, de volgende acties:

 • verstuurt een e-mail naar jou en naar de door jou toegevoegde maatje(s) met vermelding van de gemaakte reservering (baan met begin- en eindtijd)
 • de reservering wordt vermeld op jou ClubApp en op dat van je toegevoegde maatje(s).
 • als je dan de ClubApp daartoe gemachtigd hebt, wordt de reservering ook op je agenda vermeld.

Reserveringsbericht

Voorbeeld bericht omtrent gemaakte reservering.

   
Let op
: minimaal 15 minuten voor de speeltijd moet een pasje door de sleuf van het Afhangbord gehaald worden om de reservering te bevestigen. Wordt dat niet gedaan dan vervalt de reservering.
Advies: Voer op de ClubApp eerst je maatjes in om het afhangen te versnellen.

Wijzigingen afhangen met de KNLTB ClubApp als gevolg van de Corona-maatregelen zijn:

 • Geen gebruik van het Afhangbord. Alle baanreserveringen kunnen uitsluitend met de ClubApp worden uitgevoerd.
 • Niet alleen baan 6, maar alle tennisbanen kunnen worden gereserveerd met de ClubApp.
 • De bevestiging van je baanreservering 15 minuten tevoren met je pasje bij het Afhangbord, is komen te vervallen.