Publicatie op tennispark GLTC Ad Astra tijdens Kaasstadtoernooi m.b.t. AVG luidt:


Wet op de Privacy (AVG)

logo ad astra

    
     Fotografie
.

  
      Deelnemers/toeschouwers
     gaan akkoord dat er tijdens
     de wedstrijden foto's
     gemaakt worden en deze
     op de website en de
     facebookpagina van het
     open toernooi geplaatst
     kunnen worden. Indien
     deelnemers/ toeschouwers
     hier geen akkoord op willen
     geven dienen zij dit te
     melden bij de
     wedstrijdleiding.