Bij de renovatie is duidelijk geworden, dat de toelating van vrachtauto's moest worden herzien.

  • Vrachtwagens worden op het park niet meer toegestaan. De toegangspoort heeft hiertoe een balk gekregen. De reden is dat de ondergrond ondanks alle getroffen maatregelen voor het gewicht van vrachtauto's te zacht blijft en daardoor te veel schade aan het wegdek veroorzaakt.
  • Personenauto's en kleine bestelauto's zijn uitsluitend tijdelijk toegestaan op het park voor het afleveren van goederen.
  • Het parkeren van auto's is nimmer toegestaan.
  • Personenauto's en bestelauto's mogen ook uitsluitend op het klinkerpad rijden en niet op de tegels van de fietsenstalling, omdat onder deze tegels geen voorzieningen zijn getroffen voor het 'dragen' van auto's op de ondergrond van waterig veen. Bovendien liggen er onder het fietspad meerdere leidingen, die door auto's beschadigd kunnen worden en vervolgens weer storing kunnen geven.