Regeling Naseizoen 2018.

Het einde van het seizoen nadert. Deze herfst gaat op 22 oktober de “Regeling Naseizoen” in. Die regeling heeft tot doel de leden toch zo lang mogelijk in de gelegenheid te stellen van de tennisbanen gebruik te maken. Omdat op zaterdag 24 november door een groep vrijwilligers het park winterklaar gemaakt gaat worden heeft het bestuur voor dit jaar besloten tot en met die datum, ijs en weder dienende, het park open te houden.

LET OP: bardiensten zijn gepland tot en met 21 oktober en daarna niet meer, behalve als er herfstcompetitiewedstrijden zijn gepland.
In de week van 22 t/m 26 oktober zijn de banen tot 19:00 uur geblokkeerd voor het Open Jeugdtoernooi. Er is dan bardienst gepland tot 19:30 uur.

Het bestuur vraagt begrip voor het feit dat de regeling mede is gebaseerd op de strenge voorschriften van de verzekering.

De regeling houdt kortweg in:

 • Dat de toegang tot het park alléén mogelijk is via het zijhek bij de tennishal is met behulp van de KNLTB ledenpas (de pas met de magneetstrip naar links gericht door de magneetsleuf halen rechts van hek).
 • Dat het clubhuis uitsluitend toegankelijk is, als de groundsman het alarm in het clubgebouw heeft uitgeschakeld. Als het oranje lampje in de hal brandt staat het alarm er op en dan geldt niet betreden.
 • Dat na nachtvorst de banen onbespeelbaar kunnen zijn. Dit is ter beoordeling van de groundsman. De toegangspoort blijft dan gesloten.
 • Dat de toegang tot de hal van het clubhuis alléén mogelijk is met de KNLTB ledenpas (door de magneetsleuf halen rechts van de deur) om de lichten aan en uit te doen en om van het toilet gebruik te kunnen maken.
 • Dat tennissende leden gevraagd wordt, controle op het gebruik van de banen uit te oefen, om te voorkomen dat buitenstaanders/niet-leden gebruik komen maken van de banen;
   o  Dat leden de lichtinstallatie uitdoen als er niet meer getennist wordt.
   o  Dat leden controleren of de deur van het clubgebouw goed in het slot gedrukt is.
   o  De afsluiter te bellen als men de indruk heeft, dat men de laatste speler is. De afsluiterslijst hangt op het prikbord naast het afhangbord.
 • Dat wordt aanbevolen uit veiligheidsoverwegingen een mobiele telefoon naar de baan mee te nemen.
 • Dat er aan afsluiters gevraagd zal worden om tot en met 25 november het alarm in te schakelen en park af te sluiten (rond 22:00 uur?)

Opmerking:

Niet iedere vereniging in Gouda biedt de mogelijkheid om op deze wijze zolang te kunnen blijven tennissen. Maak er dus zoveel mogelijk gebruik van!