Als een Ad Astra lid een nieuw lid (volledig lidmaatschap) aanbrengt wordt € 75,- bijgeschreven op haar of zijn KNLTB-pas (KNIP on-line).

Voorwaarde: het nieuwe lid moet minimaal één jaar lid zijn.

Bijschrijving op de KNLTB-pas vindt pas plaats aan het einde van het eerste tennisseizoen van het nieuwe lid.