Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Voor inschrijven van een junior lid gaarne onderstaand formulier invullen.

NB.: Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van onze vereniging. De privacyregels staan vermeld in het Privacy Statement op onze website.

*Vereiste informatie.
Webformulier 'Inschrijven als junior lid'
Keuze uit vorm junior lidmaatschap *
M/V
Voorletters *
Tussenvoegsel (geen afkortingen)
Achternaam *
Roepnaam *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *
Adres (straat en nummer) *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobielnummer
E-mailadres *
Opmerkingen