Inleiding.

In het verleden werden mededelingen aan de leden gedaan middels de papieren versie van het Clubjournaal. Permanente onderwerpen werden vermeld bij de ledenlijst, die jaarlijks werd uitgegeven bij het uitreiken van de pasjes
De papieren documenten zijn, mede om financiële reden, grotendeels komen te vervallen. De website moet nu in de informatie naar de leden voorzien.

De website is gebouwd met als basis het Content Management Systeem (CMS) Joomla!. Dit is een gratis open source software programma, vrijgegeven onder GNU/GPL Licentie. Dit programma vormt samen met de template J51_Enterprise van de firma Joomla51.com de basis voor de website van Ad Astra. Tevens zijn zo'n 10 kleinere programma's, z.g. extensies, geladen voor het beheer van de site of voor de realisatie van bepaalde aspecten op de website, zoals de fotogalerij, de activiteitenkalender en het site-overzicht. Sommige extensies zijn betaald, andere zijn open source software programma's onder dezelfde licentie als Joomla!, waarvan u, zolang er niet voor wordt betaald, bij de betreffende webonderdelen de naam van de firma ziet vermeld.

Opzet van de website.

Op de website van Ad Astra maken we onderscheid in twee soorten onderwerpen:

 • min of meer permanente onderwerpen en
 • actuele onderwerpen met een beperkte geldigheid.


Navigatiekolom

Min of meer permanente onderwerpen.

De min of meer permanente onderwerpen beslaan een groot deel van de website en zijn terug te vinden achter de horizontale rode navigatiebalk. Hier vindt u onder het kopje:

 • Home:
  • De openingspagina, homepage of startpagina geheten.
 • Top-items:
  • Algemeen van belang zijnde onderwerpen, zoals afhangbord, bardienstprogramma en fotogalerij.
  • Routebeschrijving voor bezoekers van de vereniging.
  • Disclaimer, om de vereniging bij fouten op de website niet in problemen te brengen.
 • Vereniging:
  • Algemene informatie over de vereniging en haar historie.
  • Samenstelling van bestuur en commissies.
  • De basisdocumenten waarop is de vereniging gestoeld: Statuten en Huishoudelijk Reglement.
  • Regelingen:
   • Toelichting over de diverse methoden van betaling aan de bar.
   • De regelingen van het bestuur, die door de ALV zijn goedgekeurd. (Bijv. baanreglementen)
   • De besluiten van het bestuur, die zijn voortgekomen uit wettelijke verplichtingen. (Bijv. uit Arbo-wetgeving)
   • De regelingen om schade aan het park (met zijn zeer kwetsbare ondergrond) te voorkomen. (Bijv. geen vrachtauto's op het park)
 • Jeugd:
  • Alle informatie voor de jeugd is zoveel mogelijk samengebracht onder dit kopje.
  • Informatie over de verschillende activiteiten van de JC t.b.v. de jeugd.
  • Informatie over Goudse Jeugd Kampioenschappen.
  • Informatie over Open Jeugd Toernooi.
 • Senioren:
  • Algemene informatie over het jaarlijkse Open Toernooi.
  • Informatie over de diverse activiteiten van de TC t.b.v. de senioren.
  • Algemene informatie over het jaarlijkse Veteranentoernooi.
  • Regeling racketochtend en -avond.
 • Communicatie:
  • Archieven van homepage artikelen, informatiebulletins van het bestuur en nieuwsbrieven.
  • Info website en social media.
 • Lidmaatschap:
  • Informatie van belang voor eventueel nieuwe leden, zoals hoe lid te worden, contributie e.d.
  • Verder alle informatie over het lid zijn van Ad Astra, inclusief hoe het lidmaatschap te beëindigen.


Sommige min of meer permanente informatie vraagt een grotere zichtbaarheid, zoals:

 • De link naar De Tennishal.
 • Informatie over en van de Tennisschool, waarmee de vereniging afspraken voor de uitvoering van tennislessen heeft gemaakt.
 • Hoe leden met de ledenadministratie in contact te kunnen komen.
  NB: De informatie 'hoe op te zeggen' is sinds 2011 een wettelijke verplichting op de homepage geworden.
 • De sponsors op de website.
 • Het overzicht van de site. Vooral belangrijk als het uitklapmenu op uw computer niet naar behoren zou werken.


Deze informatie vindt u onderaan de webpagina's. Sommige alleen onderaan op de homepage, andere onderaan op alle pagina's.


Actuele onderwerpen.

De actuele onderwerpen, zoals indeling van de competitie of verslagen, worden op de website onder elkaar getoond op de openingspagina (homepage). Deze informatie staat een beperkte tijd op de website, waarbij de volgende richtlijn wordt aangehouden:

 • Mededelingen blijven ca. 14 dagen op de site staan.
 • Aankondigingen van activiteiten blijven tot kort na het einde, slot of sluitingsdatum op de website staan.

 
Archief.

 • Na het afsluiten van onderwerpen op de homepage, worden deze in het website archief geplaatst.
 • Het website archief toont in principe de oude artikelen gedurende een jaar, zodat commissies altijd de berichtgeving van evenementen van het vorige jaar kunnen inzien.